தொகுப்பு

Archive for ஏப்ரல், 2010

மின்மினி பூச்சிகள்

முன் இரவில்
வழியில் நின்று
வலை இல்லாமல்
தானே மாட்டி
பின்னிரவு முழுவதும்
வெளிச்சத்தை கொடுத்து 

காலையில் கருகிவிடும்
மின்மினி பூச்சிகள்………
                                                   What Are You Afraid Of

Advertisements
பிரிவுகள்:வகைப்படுத்தப்படாதது