தொகுப்பு

Archive for செப்ரெம்பர், 2009

கனவு

செப்ரெம்பர் 30, 2009 பின்னூட்டமொன்றை இடுக

தினம் தினம் காணும் ஒரே கனவு
உன் முகம் தெரியாமல் ….
Advertisements
பிரிவுகள்:மற்றவை

நவகிரகங்களுக்கு செல்ல எளிமையான வழிகாட்டி

செப்ரெம்பர் 29, 2009 பின்னூட்டமொன்றை இடுக

பிரிவுகள்:படங்கள்

கணிணியின் ரிஜிஸ்ட்டர்டு ஒனராக உங்களை மாற்றி கொள்ள

செப்ரெம்பர் 29, 2009 பின்னூட்டமொன்றை இடுக

‘ChgOwnOrg.vbs – Change Win9x Registered Owner/Organization.
‘© Bill James – billjames.geo@yahoo.com – rev 29 Oct 1999.
‘Modified for Windows XP and Vista

Option Explicit

Set ws = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)
Dim ws, t, p1, p2, n, g, cn, cg
Dim itemtype

p1 = “HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\”

n = ws.RegRead(p1 & “RegisteredOwner”)
g = ws.RegRead(p1 & “RegisteredOrganization”)
t = “Change Owner and Organization Utility”
cn = InputBox(“Type new Owner and click OK”, t, n)
If cn “” Then
ws.RegWrite p1 & “RegisteredOwner”, cn
End If

cg = InputBox(“Type new Organization and click OK.”, t, g)
If cg “” Then
ws.RegWrite p1 & “RegisteredOrganization”, cg
End If

மேற்கண்டதை notepad-il copy செய்து அதை .vbs போர்மட்டில் save செய்து கொள்ளவும். பின்பு அதை ஓபன் செய்யும் போது உங்கள் பெயரையும் ஒர்கனைசடின் பெயரையும் கொடுத்து ரிஜிஸ்ட்டர்டு செய்து கொள்ளலாம்.

பிரிவுகள்:தொழில்நுட்பம்

பதினெண் சித்தர்கள்

செப்ரெம்பர் 29, 2009 பின்னூட்டமொன்றை இடுக

பிரிவுகள்:படங்கள்

தேவதைகளின் தேவதை

செப்ரெம்பர் 29, 2009 பின்னூட்டமொன்றை இடுக

மலர் மணத்தினை விட்டுச் செல்கின்றன

மழை பசுமையை விட்டுச் செல்கின்றன
தேவதைகள் தேவதையை விட்டுச் செல்கின்றன …
பிரிவுகள்:மற்றவை

உங்கள் கணினியில் கண்ட்ரோல் பேனலை காணவில்லையா

செப்ரெம்பர் 28, 2009 பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
“NoControlPanel”=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
“NoControlPanel”=dword:00000000

மேற்கண்டதை நோட்பேடில் காப்பி செய்து அதை .reg பார்மட்டில் சேவ் செய்து கொள்ளவும் . பின்பு அந்த file-ஐ டபுள் கிளிக் செய்தால் காணாமல் போன உங்கள் கண்ட்ரோல் பேனல் திரும்பி வரும் .

பிரிவுகள்:படங்கள்

ஜி – 8 மாநாட்டில் அதிபர்களின் பார்வை

செப்ரெம்பர் 28, 2009 பின்னூட்டமொன்றை இடுக

பிரிவுகள்:படங்கள்